Regels voor hypotheken

Er zijn regels voor het afsluiten en het aflossen van een hypotheek. Zo zijn er regels die bepalen wat de maximale hoogte van de hypotheek is. Of regels die bepalen of er recht is op hypotheekrenteaftrek.  Het doel van de regels is om de hypotheekschulden van mensen met een koopwoning te verminderen.

Regels voor berekenen maximale hypotheek

  • De hypotheek mag niet hoger zijn dan de waarde van het huis. Het is niet mogelijk om een hogere hypotheek af te sluiten voor overige kosten als notariskosten. Alleen als huizenkopers energiebesparende maatregelen willen nemen, is een hogere hypotheek mogelijk.
  • Gaat het om een appartement? Dan houdt de hypotheekaanbieder ook rekening met de kosten voor de Vereniging van eigenaren.
  • Er geldt een maximum voor het deel van het (gezamenlijke) inkomen dat mensen aan hypotheeklasten mogen besteden. Dit voorkomt dat mensen te weinig geld overhouden voor de andere noodzakelijke uitgaven. Er zijn meerdere zaken van invloed op het percentage van het inkomen dat mensen aan hypotheeklasten mogen uitgeven. Dit zijn de hoogte van het inkomen, het rentepercentage en de rentevastperiode.

De Rijksoverheid stelt de percentages ieder jaar op 1 januari bij. Hierin neemt het de laatste prijsontwikkelingen en veranderingen in uitgavenpatronen mee. Voor deze jaarlijkse herziening is het advies van het Nibud over hypotheeknormen leidend.

  • Voor het berekenen van de maximale hypotheek houden hypotheekaanbieders ook rekening met andere lopende financiële verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan schulden

Regels voor hypotheekrenteaftrek

Er gelden regels die bepalen of er recht is op hypotheekrenteaftrek. Er is alleen recht op hypotheekrenteaftrek bij een annuïteiten- of lineaire hypotheek.  Het kabinet wil het maximale tarief voor de aftrekbare kosten voor een woning afbouwen. Dit gaat in een aantal jaarlijkse stappen tot 2023. Dan is het basistarief in 2023 bereikt (ongeveer 37%). Koopt u een nieuw huis en neemt u overwaarde mee uit uw oude woning. Dan geldt de bijleenregeling.

Hogere hypotheek voor energiebesparende maatregelen

Er zijn regels die bepalen dat u mogelijk een hogere hypotheek kunt krijgen als u energiebesparende maatregelen neemt.

Regels voor aanbieders van hypotheken

Aanbieders van hypotheken moeten huizenkopers:

  • duidelijke informatie geven over de kosten van een hypotheek. Alle kosten moeten in een informatieblad staan. Dit blad ziet er in de hele Europese Unie hetzelfde uit. Offertes van aanbieders zijn zo beter te vergelijken;
  • na het aanbieden van een offerte voor een hypotheek minstens 14 dagen bedenktijd geven. Tijdens de bedenktijd mag de offerte alleen in het voordeel van huizenkopers veranderd worden;
  • laten weten welke vergoeding ze moeten betalen als ze hun hypotheek eerder aflossen dan de afgesproken termijn. De vergoeding mag nooit hoger zijn dan de kosten die de bank heeft door de vervroegde aflossing.

 

bron: www.rijksoverheid.nl